','' ); } ?>

Tarieven

Tarieven voor residentieel vastgoed

Normaal schattingsverslag

U ontvangt een volledig schattingsverslag met bijhorende bijlagen (afdruk watertoest, gewestplan, voorkooprechten, eventueel plannen, kadaster plan, …).  Tarief voor een éénsgezinswoning, appartement, villa, (bouw)grond.

Schattingen van projectgronden worden uitgevoerd in regie. 

250€

HDR Foto-reportage en 360° virtual tour

Duidelijke en heldere foto’s zijn van cruciaal belang als u uw eigendom wil verkopen.  Met een 360° virtual tour biedt u uw kandidaat-kopers reeds een zeer reëel beeld.  U ontvangt 10% korting als deze foto-reportage kan uitgevoerd worden op hetzelfde ogenblik als de schatting

250€

Supplement voor een opbrengsteigendom

Voor een opbrengsteigendom of een apartementsgebouw wordt er per extra woongelegenheid een supplement aangerekend.  1 unit is inbegrepen in het basistarief.

75€

Korting in geval van >=5 simultane aanvragen

Als er gelijktijdig minimum 5 simultane opdrachten worden aangevraagd wordt een korting toegekend op de totaal prijs

10%

Extra verplaatsingskosten, in geval van afwezighed

Indien een eigendom een 2de maal moet bezocht worden door de afwezigheid van de opdrachtgever (of zijn aangeduide) wordt een verplaatsingskost van 50€ aangerekend.

50€

Supplement voor het uisplitsen van verkoopwaarden

Voor het uitsplitsen van verkoop- en verhuurwaarden, voor- en na werken of andere gevraagde uitsplitsingen, wordt een supplement aangerekend in regie per uur.  Minimum 1/2 uur.

90€

Supplement voor Vlabel/uitgebreide schattingen

In het kader van de aangifte van de erfbelasting vraag de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) een uitgebreide schatting die moet worden uitgevoerd conform een kwaliteitscharter.  Ook in het kader van een procedure voor de rechtbank of voor bewindervoeringen, is een uitgebreide schatting aangewezen.

200€

Tarieven voor handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen

Basisforfait

Voor handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen, agrarische gebouwen wordt er met een basis forfaitair bedrag gerekend, aangevuld met een prijs per m², in functie van de grootte van het gebouw.

250€

Supplement per m², nuttige oppervlakte (bruto-oppervlakte)

Er wordt een supplement aangerekend in functie van de nuttige oppervlakte van de gebouwen.  De supplement wordt berekend per m²

0.25€

Supplement voor het uisplitsen van verkoopwaarden

Voor het uitsplitsen van verkoop- en verhuurwaarden, voor- en na werken of andere gevraagde uitsplitsingen, wordt een supplement aangerekend in regie per uur.  Minimum 1/2 uur.

90€

Supplement per woongelegenheid

Wanneer in het handelspand ook nog woongelegenheden zijn, wordt het basis bedrag vermeerd met een forfait met woongelegenheid

75€

Algemene bepalingen

Annulatiekost

Indien een opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever, binnen de 48 uur voorafgaande de voorziene afspraak wordt een forfaitaire annulatiekost aangerekend

90€

Wijziging van een opdracht in meer- of min

Voor het uitbreiden van een opdracht of verminderen van een opdracht wordt een bedrag in meer of mindering gebracht op basis van een uurtarief.  Er wordt minimaal per 1/2 uur gerekend.

90€

Korting in geval van >=3 simultane aanvragen

Als er gelijktijdig minimum 3 simultane opdrachten worden aangevraagd wordt een korting toegekend op de totaal prijs

5%

 • Alle vermelde tarieven zijn inclusief B.T.W.
 • In geval van facturatie in regie, gebeurd dit à rato van 90 euro per uur (minimum 1/2 uur) en 50€ forfaitaire verplaatsingskosten)
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum
 • Het schattingsverslag wordt verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur
 • Het schattingsverslag wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever
 • Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuubedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
 • Rappelkosten: onverminder hetgeen hierboven vermeld, worden de volgende rappelkosten in mindering gebracht: vanaf de 2de rappel: 12 euro.  Van de 3de rappel 50 euro.  Deze bedragen zijn cumulatief
 • Elke opdracht betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kantor of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Elke klacht betreffende een factuur moet ons binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd
  worden per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke hiervan
  wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn
 • Wij behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren. Elke conflicterende opdracht wordt per definitie geweigerd.

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan

Aanvraag offerte

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vrijblijvend contact

Neem vrijblijvend contact op

Categorieën

Recente referenties

Schatting van een appartement voor eventuele verkoop

Schatting van een appartement die de huurder graag zou willen kopen.

Mariakerke, Gent, schatting van een villa

In het kader van een familiale verdeling is een villa geschat met het oog op de actualisatie van de huidige waarde om zodoende binnen de familie de nodige maatregelen te kunnen treffen om toekomstige geschillen te vermijden.

Merelbeke, schatting voor een verdeling

In het kader van een scheiding hebben wij een schatting uitgevoerd van een alleenstaande villa in de Pinksterbloemstraat in Merelbeke Opdracht: schatten van de normale verkoopwaardeDoel: een correcte verdeling in het kader van een verdelingType schatting: Normaal...

Brugge, schatting voor eventuele verkoop

Schatter Brugge. Deze woning gelegen nabij de Werfstraat in Brugge, werd geschat voor eventuele verkoop. De woning werd +/- 20 jaar geleden, volledig gerenoveerd. De huidige eigenaar hebben de woning een tijde verhuurd. Na afloop twijfelden ze om de woning ofwel...

Nevele, schatting van een villa n.a.v. een scheiding

Schatter, Nevele, schatting van een villa in het kader van een echtscheiding

Architectuur

Heist-aan-Zee, Moderne, alleenstaande woning.

Heist-aan-Zee, Moderne, alleenstaande woning Deze moderne, alleenstaande woning, vindt u in de Koudekerkelaan in Heist-aan-Zee, op enkele stappen van het Station. Deze straat bestaat hoofdzakelijk uit eerder klassieke woning. Deze moderne woning springt er zeker uit....

Dinant, prachtige weerspiegelingen van de Maas.

De Maas in Dinant, helpt om deze mooie spiegelfoto's te maken van de karaktervolle woningen, gelegen in het centrum van Dinant.

Moderne woning met prachtig zicht op de Spuikom van Oostende

Strakke, moderne woning, aan de spuikom van Oostende

Knokke-Heist, Heulebrug

Heulebrug is een verkaveling in Heist-aan-Zee, een deelgemeente van Knokke-Heist. De vijver die de verkaveling in 2 splitst, zorgt voor prachtige spiegels bij heldere dagen.

Cap Horn, Duinbergen

De residentie Cap Horn, is gelegen op de hoek van de Zeedijk en de Anemonenlaan in Duinbergen. Dit gebouw is modern van design en steekt af, in de positieve zin, tegen de aanpalende gebouwen van de jaren '70 en '80. Dergelijke gebouwen brengen terug kleur en variatie...

Nieuws

Corona, Covid 19, plaatsbezoeken

Vanaf 11 mei e.k. zijn plaatsbezoeken opnieuw toegestaan. Dit zullen wij doen met volledig respect voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. Dit wil zeggen met voldoende afstand, dragen van handschoenen en mondmaskers. Wij vragen met aandrang dat het aantal...

Corona. Veiligheidheidsvoorschriften bij plaatsbezoeken

Vanaf 11 mei e.k. zijn plaatsbezoeken voor een schatting opnieuw toegelaten. Wij helpen u graag verder met het uitvoeren van een objectieve schatting. En dit met volledig respect voor veiligheid en gezondheid van iedereen. Wij vragen aan onze schatters en...
','' ); } ?>